Startsida

De jier gutt at just däu kummar heit!

Välkommen till vår gårdsbutik Sigsarve Lamb!

Welcome to our farm shop Sigsarve Lamb!


Gårdsbutikens huvudsyfte är att återförsälja gården Sigsarves egenproducerade och KRAV-godkänna produkter. Vi som driver gårdsbutiken heter Lotta Carsbo Niklasson och Curt Niklasson, tidigare ägare till gården Sigsarve sedan 1978 fram till första juli 2022 då vår dotter Malin Niklasson och hennes man Mattias Westfält tog över. I butiken finns även plats för Lotta och hennes hantverksvänners gedigna hantverk.


Under flikarna får du läsa mer om gårdsbutiken, gården och en inblick i vårat arbete vi är väldigt stolta över.


The main purpose of the farm shop is to resell the farm Sigsarve's own-produced and KRAV-approved products. The owners of the farm shop are Lotta Carsbo Niklasson and Curt Niklasson, who were the previous owners of the farm Sigsarve until July 1, 2022, when their daughter Malin Niklasson and her husband Mattias Westfält took over. The shop also features space for Lotta and her craft friends' high-quality crafts.

You can read more about the farm shop, the farm, and get an insight into the work we are very proud of under the tabs.