Om gården

Familjejordbruk

KRAV-godkänt 

sedan 1989

På södra Gotland, i vindkraftverkens mecka där ursprungliga sädesslag vajar i vårvinden, där hittar du gården Sigsarve. Denna lammgård har nu drivits av tre generationer tack vare Malin Niklasson som arbetar heltid på gården med hjälp av maken Mattias Westfält.


Utöver lammen som består av raserna Suffolk, Liecester och Gotlansfår bor även tre Highland Cattle kor som hjälper till att betesröja i skogarna så markerna hålls öppna och fina. Våra 10 höns försörjer oss med ägg. Vallhunden Minou underlättar med vallningen. 

Det är vi som sköter om gården 

Malin lammbonde

- "Det är en ynnest att få ta hand om och förvalta det som växer och djuren vi föder upp. Man mår så bra av samspelet mellan djuren och naturen."

Mattias skogsarbetare/dräng

- "Det är som de säger, det är magiskt. Man lever nära naturen. Man lever nära djuren. Det jag gillar är att vi bor inte uppe på grannarna, man har livsutrymme."

Tidigare var Malins föräldrar Curt och Lotta, ägare av gård/gårdsbutiken Sigsarve Lamb vid Rangsarve, ägare av Sigsarve gård. Där säljs det som produceras på gården. Detta går att läsa mer om under "Produkter"

Ett år på gården

Alla tackor är under tak och lever ett behagligt liv med att äta ensilage under vintern. Lamningen startar i januari för köttfåren Suffolk, och i mars för Leicester- och Gotlandsfåren.


Lamning

Lamningen är höjdpunkten på året med allt nytt liv som föds. Man får en nära rellation med både tackorna och lammungarna som sedan är spännande att följa under uppväxten. 


Uppfödning

Under perioden januari tom. mars tillbringar vi mest tid i ladugården med att övervaka lamningar, bygga boxar, vattna, fodra och tillgodose varje djurs behov. Varje liv och unge räknas. Samtidigt som det är en av de mest intensiva perioderna under året som bode, är det man får tillbaka så givande. Att se även de mest sköra lämmungarna växa upp friska och starka, vilket i sin tur hjälper oss att fortsätta vårt fina avelsarbete som är så viktigt för gården. 


Lamm-släpp

Djuren och jorden samarbetar här på gården så när vi släpper ut dem i början av maj påbörjas ett ekologiskt kretslopp. Lammen hjälper oss med gödsling och i gengäld får de i sig de viktiga vitaminer och mineraler från det som växer. 


Jordbruk

Vårbruket startas upp succesivt där väder och vind styr hur vi kan bruka jorden. Samspelet mellan oss bönder och jorden är väldigt viktigt då det är jorden som säger till när det är dags att börja jordbruksåret. Att vi får lov att ta hand om Kulturspannmålet och Gotlanslinen känns ärofyllt att få vara en del av och främja.


"Summarn kummar" förhoppningsvis med ett växlande väder så att det blir en bördig jord att odla på. Samtidigt måste vi anpassa oss efter de klimatförändringar som påverkar vår miljö och det syns kanske ännu tydligare för oss bönder. Förändringarna innebär att vi människor bör ha ett annat sätt att bruka jorden i framtiden, vilket är något vi på Sigsarve gård strävar efter.

 

Under sommaren går djuren på betet och vi skördar vallarna som blir matförrådet inför kommande installning i december. Vi skördar även det spannmål vi sått under våren med vår pålitliga trösk, en Kroneborg som har ett ypperligt renssystem vilket passar bra för de sorter vi odlar.