Produkter

Våra produkter


Titta in på vår Instagramsida för fler bilder på våra produkter 

Letar du efter ett hälsosammare val av spannmål?

Detta hittar du i Kulturspannmålen från Gutekorn.ek.för som tillhandahåller utsädet för bland annat gården Sigsarve.


På gårdens åkrar odlas gammeldags Råg, Vårspelt, Vit Emmer, Ragnars blandning (Höstspelt, Borstvete, Röd Emmer och Enkorn i samodling).

Vi maler mjöl av de olika sorterna som vi säljer i butiken tex. vitt siktat Vårspelt, fullkornsmjöl av Emmer och Ragnars blandning och hela korn av Emmer (används som matvete). Vi säljer även Gotlandslins från gården. Allt vi odlar är KRAV-certifierat.


För större kvantiteter kontakta Curt på telefon +46 70-548 90 91


Från gården Sigsarve säljer vi lamm- och tackskinn i olika kvalitéer i skalan från vit till nästan svart, dessutom några färgglada kulörer. Hårlängden varierar från 2cm till 15cm. I frysen hittar ni styckningsdetaljer KRAV-certifierat lambkött från gårdens betesdjur.If you're looking for a healthier choice of grains, you can find that in the Heritage Grains from Gutekorn.ek.för, which provides the seeds for farms like Sigsarve.

On the farm's fields, they grow old-fashioned Rye, Spring Spelt, White Emmer, and a mix called Ragnar's blend (Autumn Spelt, Triticale, Red Emmer, and Einkorn in intercropping). They grind flour from these varieties that they sell in the shop, such as white sifted Spring Spelt, whole grain flour of Emmer and Ragnar's blend, and whole grains of Emmer (used as food wheat). They also sell Gotland lentils from the farm. Everything they grow on the farm is KRAV-certified.

For larger quantities, you can contact Curt at +46 70-548 90 91.

From Sigsarve farm, they sell lamb and sheepskins in various qualities ranging from white to almost black, as well as some colorful shades. The hair length varies from 2cm to 15cm. In the freezer, you can find KRAV-certified lamb meat from the farm's grazing animals.